bip.gov.pl
RSS
A A A K

Dane teleadresowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Miejsca wykonywania działalności:

Siedziba Spółki:
ul. Łagiewnicka 76
41-608 Świętochłowice
Sekretariat tel. (32) 34 51 570; fax (32) 34 51 544

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach:
rejon ul. Wojska Polskiego
Świętochłowice 41-600
602-571-485

Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Karwot
iod.inspect@gmail.comOpublikował: Eliza Szerszeń
Publikacja dnia: 27.09.2021
Podpisał: Eliza Szerszeń
Dokument z dnia: 27.07.2019
Dokument oglądany razy: 11 174